Arapçada kelime bilgisi, dil bilgisinden çok daha önemli bir yere sahip olup, etkili iletişimin kilit noktasıdır.

Eğer cümle yapısına yerleştirecek doğru kelimeyi bilmiyorsanız, dil bilgisi bilginizin size bir faydası olmayacaktır. Örneğin, elinizde ‘istiyorum’ veya ‘var mı?’ dil bilgisi kalıplarıyla bir dükkâna girebilirsiniz, fakat almak istediğiniz şey için kullanılan kelimeyi bilmiyorsanız, muhtemelen dükkândan eli boş bir şekilde ayrılırsınız. Diğer taraftan, aynı dükkâna girip sadece ‘şeker’ demeniz durumunda, yüksek ihtimalle istediğiniz şeyi alacaksınız demektir.

Ve geniş bir kelime dağarcığına sahip olmadan, başkalarının ne konuştuğunu anlamanız çok zor. Konuşma Arapçası, bir yabancının kulağına sadece anlamsız sözler olarak gelecektir. Ama, duyduğunuz şeylerin çoğunu anlamaya başladığınızda, mucizevi bir şey olur. Duyduğunuz şeyler idare edilebilir hale gelir, anladığınız kelimeleri kullanarak bağlamsal bir anlam gelişir ve buna bağlı bilmediğiniz kelimeleri de öğrenerek Arapçada hızlı bir gelişme gösterebilirsiniz.

Bu nedenle en kısa sürede bir kelime haznesi geliştirmeniz çok önemlidir. Bu açıdan Mısır Arapçası Kelime Kılavuzu oldukça faydalıdır. Kullanışlı kelimeleri ve ifadeleri konulara ayırarak mantıklı bir akış içerisinde vererek, kelime öğrenmeye faydalı zihinsel bağlantılar desteklenmektedir. Sayfa düzeni sayesinde, sütunlara ayrılmış İngilizce çevirisi, fonetik yazımı ve Arapça yazılışı sütunlarını kapatarak kendinizi test edebilirsiniz. 

Ücretsiz olarak indirilebilen yardımcı MP3ler öğrenme sürecinin paha biçilmez bir kısmını oluşturur. Size bir ana dil konuşmacısının telaffuzunu, inişlerini ve çıkışlarını, tonlamasını ve ritmini duyma fırsatını sunar. Ek çalışma materyalleri (Anki dijital öğrenme kartları, e-kitap) sitemizde ayrıca bulunmaktadır ve daha hızlı bir kelime öğrenimi için daha güçlü araçları hizmetinize sunar.

Her ne kadar çok önemli olsa da, kelime bilgisi bir dili öğrenirken bütün sürecin bir kısmını oluşturur. Mısır Arapçası Kelime Kılavuzu kelime bilginizi geliştirmek için ideal bir yardımcı kaynaktır. Ancak, tek başına gerçekleştirilecek bir ders değildir. Mısır Arapçası kursuna gidiyor, gitmeyi planlıyor olduğunuz düşünülmektedir. Veya, Arapçanın başka bir lehçesini veya Modern Standart Arapça öğreniyor olup Mısır Arapçası hakkında daha fazla şey öğrenmek ve bu kendine has güzel lehçe ile kulaklarınızın pasını silmek istiyor olabilirsiniz.

Mısır Arapçası Kelime Kılavuzu, her biri farklı bir konuya ayrılmış 57 tematik bölümden oluşur. Her bölüm dizin ve MP3 referanslarını kolaylaştırmak için numaralandırılmıştır.

Bölümleri ve bireysel kelime öğelerini herhangi bir sırada inceleyebilir veya kitap aracılığıyla sistematik olarak çalışabilirsiniz. Kitabı kullanırken altınız çizmeniz, işaretlemeler yapmanız tavsiye edilir. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ayrıca son bölümden sonra başka kaynaklardan öğrendiğiniz daha fazla kelimeleri ekleyebilmeniz için bir defter bölümü de bulunmakta.

Birçok kelime, mantıksal olarak birden fazla konuya ait olabilir. Kimi kelimelere birden fazla konuda yer verilmiş olsa da, genellikle tekrardan kaçınmak için bir kez yer verilmiştir. Örneğin ‘Hayvanlar’ bölümünde inek veya at gibi çiftlik hayvanlarını bulamayabilirsiniz. Bunun nedeni de bu hayvanların ‘Tarım’ bölümünde yer alıyor olmalarıdır. Bu her zaman anlaşılması kolay olmayabilir, bu nedenle de, kitabın arkasında, bir kelimenin yer aldığı bölümün veya bölümlerin numarasına ait referansla birlikte alfabetik olarak düzenlenmiş İngilizce kelimelerden oluşan bir dizin yer almaktadır.

 • İsimler ve sıfatlar düzensiz çoğul haldeyken, çoğul hal parantez içinde gösterilmiştir.
 • Eğer bir isim ikili veya çoğul halinde listelendi ise [çoğ.] ile gösterilmiştir.
  ـه ile biten bir isim dişil iken ـه ile biten bir isim erildir. Bu kurala uymayan isimlerin cinsiyeti dişil için [diş.] eril için [er.] olarak gösterilmiştir.
 • [er.] ile işaretlenmiş olanlar hariç tüm ülkeler ve tüm şehirler dişildir. Şehirler ve ülkelerin [diş.] olarak işaretlenmediğini unutmayınız.
 • Dişil versiyonu ـه eklenerek yapılabilecek insana ait eril isimler listelenmiştir. Örneğin مُدرِّس mudárris erkek öğretmenken, kadın öğretmen مُدرِّسه mudarrísa olmaktadır.
 • Paralellik ve basitleştirme adına ifadelerde eril tekil form kullanılmıştır. Dişil veya çoğul versiyonlarını bulmak için Arapça bilginizi kullanmanız gerekmektedir.
 • Kimi isimler topluluk adı olarak sınıflandırılmaktadır. Sayfa 60’ta topluluk isimlerinin kullanımına dair bir açıklama bulabilirsiniz.
 • Bazı sıfatlar değişmez ve [değişmez] olarak işaretlenmiştir. Bunların dişil veya çoğul formları yoktur.
 • Her fiil basit formunda (en basit formu hiçbir ek almamış halidir) yani eril tekil geçmiş zaman şeklindedir, ‘yaptı’ gibi, ancak Türkçe çevirisinde standart formunda yani ‘yapmak’ şeklinde kullanılmıştır. Bir fiili cümlede kullanabilmeniz için, çekimlemeniz gerekmektedir.
 • Her fiilden sonra küçük kare parantezler vardır.
 • Bunlar da herhangi bir fiilin Mısır Arapçası için fiil çekim tablosunu gösteren Egyptian Colloquial Arabic Verbs kitabındaki ilgili tabloya referans numarasını içerir.
 • Arapça yazılar Mısırlılar tarafından kullanılan genel yazım kurallarına göre yazılmıştır. Özellikle son ـه ve ـى ‘deki noktalar yazılmamıştır.
 • Tabu veya Kaba olan birkaç kelime hassas doğası gereği MP3’lerde bulunmamaktadır. Bunlar yıldız işareti (*) ile gösterilmiştir.

Leave a Reply